Etiket: AHEK

Spinal Müsküler Atrofi ve Evlilik Öncesi Tarama Testleri

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ve Evlilik Öncesi Tarama Testleri Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının önlenmesi için evlilik öncesi tarama testleri büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen SMA tarama testleri, aile sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır. 27 Şubat...

Haberi Oku

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu 2022-2024 Sözleşme Dönemi Talepleri

Aile Hekimleri Sözleşme Taleplerini Eskişehir’de yapılan toplantıda açıkladı. TTB Aile Hekimliği Kolu 2022-2024 Sözleşme Dönemi Taleplerini madde madde açıkladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Orta Anadolu Bölge Toplantısı 4-5-6 Kasım 2022 tarihlerinde Eskişehir’de yapıldı. Toplantıya TTB Merkez...

Haberi Oku

Aile Hekimlerine Ek Ödeme Konusunda Yaşanan Sorunlar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) bölge toplantılarına Van’da başlandı. Toplantılarda Aile Hekimlerine Ek Ödeme konusunda bir kandırmaca yaşatıldığı gündeme geldi. Katılımcılar ve Konular Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Aydın Şirin ve Dr. Onur...

Haberi Oku