Etiket: Toplumsal Sağlık Sorunları

Aile Hekimlerine Ek Ödeme Konusunda Yaşanan Sorunlar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) bölge toplantılarına Van’da başlandı. Toplantılarda Aile Hekimlerine Ek Ödeme konusunda bir kandırmaca yaşatıldığı gündeme geldi. Katılımcılar ve Konular Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Aydın Şirin ve Dr. Onur...

Haberi Oku