Etiket: asistan hekimler

Asistan Hekimlerin Sorunları ve Çözüm Beklentileri

Depremzede asistan hekimler, deprem bölgesinde yaşadıkları sorunlara çözüm istemek ve sınavla kazandıkları eğitim haklarını savunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenledi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Karer Yurtdaş, Sağlık Bakanlığı’nın ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) asistan hekimleri sadece...

Haberi Oku

Ankara’da Sağlık Alanında Yaşanan Belirsizlikler

Ankara Tabip Odası (ATO) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte Ankara'da sağlık alanında yaşanan belirsizlikleri değerlendirdi. Şehir Hastaneleri ve Güncel Durum TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten liderliğindeki heyet, ATO Yönetim Kurulu Başkanı...

Haberi Oku

Eşit İşe Eşit Ücret Talebi ve Asistan Hekimlerin Eylemi

12 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Ek Ödeme Yönetmeliği”nin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan asistan hekimleri kapsarken, üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimleri kapsamamasını protesto etmek ve kapsam içine alınma taleplerini Sağlık Bakanlığı’na duyurmak için İstanbul Tabip Odası (İTO) Asistan ve...

Haberi Oku

Sağlıkta Performans Sistemi Değişikliği ve Yenilikler

Sağlıkta Performans Sistemi Kaldırıldı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Performansa göre ek ödeme" yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığını açıklayarak, ödül ve teşvik esaslı bir modele geçildiğini duyurdu. Bu yeni döneme "Beyaz Reform" adını veren Bakan Koca, detayları 15 Ağustos'tan sonra paylaşacaklarını belirtti....

Haberi Oku

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Yeniden Yayımladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Yeniden Yayımladı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, Temmuz 2021'de hazırlayıp yayımladığı "Asistan Hekimin Hakları Var" başlıklı kitapçığını güncelleyerek tekrar yayımladı. Bu kitapçık, asistan ve genç...

Haberi Oku

DEÜ Acil Servisi Sorunları ve İzmir Tabip Odası Açıklaması

DEÜ Acil Servisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşanan sorunlar nedeniyle büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmış durumda. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Acil Tıp Anabilim Dalı'nda yeterli öğretim üyesi ve uzmanlık öğrencisinin olmaması sebebiyle hastane acil servis...

Haberi Oku